Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Tài chính Ngân hàng (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

(Finance - Banking)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6340202
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

 

1. Yêu cầu về kiến thức

    - Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

    - Có kiến  thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

    - Nắm vững lí thuyết tài chính tiền tệ, lí thuyết tài chính công, lí thuyết quản trị tài chính và ngân hàng;

    - Nắm vững nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, các văn bản qui phạm pháp luật về hoạt động tài chính, ngân hàng; các nghiệp vụ huy động vốn, thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế;

    - Có khả năng nắm bắt, hiểu biết sâu hoạt động thực tế trong quản trị tài chính ở các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính cũng như hoạt động của thị trường chứng khoán.

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1.Kỹ năng cứng

    - Vận dụng các kĩ thuật phân tích định lượng của lí thuyết tài chính tiền tệ, lí thuyết tài chính công, lí thuyết quản trị tài chính và ngân hàng vào hoạt động thực tế;

    - Phân tích, khảo sát, nghiên cứu thị trường tài chính để hoạch định chiến lược kinh doanh;

    - Có năng lực tổ chức điều hành công tác tài chính tổng hợp, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay của ngân hàng;

    - Có khả năng kiểm tra sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế, đánh giá các báo cáo quyết toán của các đơn vị kinh doanh;

2.2.Kỹ năng mềm

    - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý tài chính;

    - Kỹ năng viết báo cáo, truyền đạt, thuyết trình, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo môn học;

    - Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

    - Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường kinh doanh;

     - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

     - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3. Yêu cầu thái độ

        - Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao.

        - Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

        - Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

     - Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và nghĩa vụ với gia đình, xã hội.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

    - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công tác, thẩm định dự án, đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

    - Cán bộ tín dụng tại các ngân hàng thương mại; làm việc tại các tổ chức tài chính trung gian khác: các quĩ đầu tư thuộc các khu vực, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, có thể làm công tác thuế tại cục thuế, chi cục thuế, xã phường...

    - Công tác quản lý tài chính tại các công ty tài chính thuộc tổng công ty, phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch…

    - Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

        - Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế;

        - Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN