Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Quản trị kinh doanh (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Business Administration)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6340404

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

 

1. Yêu cầu về kiến thức

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

- Có kiến  thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Hiều và ứng dụng được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kinh tế và quản trị như marketing, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, thống kê, tài chính tiền tệ …

- Mô tả được cách thức ứng xử của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; của thị trường trước các quyết định của doanh nghiệp thông qua qui luật cung cầu, qui luật giá trị, qui luật cạnh tranh, hành vi của người tiêu dùng;

- Nắm vững những kiến thức về chức năng, quá trình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị tại doanh nghiệp; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tổng quát; có khả năng xây dựng các dự án kinh doanh;

- Có trình độ ngoại ngữ và tin học thành thạo trong giao tiếp và làm việc trong lĩnh vực được đào tạo.

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1.Kỹ năng cứng

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, phân tích, lãnh đạo và kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tạo lập và phát triển doanh nghiệp mới;

- Lập và triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các vấn đề quản trị doanh nghiệp;

 - Có khả năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp;tìm kiếm cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng giao tiếp, truyền thông và đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh;

- Kỹ năng viết báo cáo, truyền đạt, thuyết trình, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo môn học;

- Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường kinh doanh;

          - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

          - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương; sử dụng thành thạo công cụ tin học và các phầm mềm chuyên ngành quản trị như phần mềm SPSS, phần mềm quản trị hệ thống thông tin quản lý.

3. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan làm việc với tinh thần kỷ luật cao.

- Có tư cách đạo đức, có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống lành mạnh, có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, có tính trung thực, luôn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

- Có trách nhiệm với công việc, có tinh thần học hỏi và có tác phong công nghiệp; năng động, sáng tạo trong công việc, bản lĩnh, có tinh thần cầu tiến, tự khẳng định bản thân; hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và các chủ thể bên ngoài;

- Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và nghĩa vụ với gia đình, xã hội.

4.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác quản trị ở các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lí Nhà nước, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội;

Đảm nhận công việc tại các tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị hành chính, các doanh nghiệp, ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất;

Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

        - Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế;

        - Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN