Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Quản trị Du lịch và Lữ hành (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH – LỮ HÀNH

 (Tourism and Travel Services Administration)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6810101

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

 

1. Yêu cầu về kiến thức

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

- Có kiến  thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Vận dụng tốt kiến thức cơ sở về văn hóa, tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, marketing du lịch, hoạch định chiến lược vào kinh doanh du lịch;

- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về giao tiếp, thị hiếu khách hàng để kịp thời cung cấp các dịch vụ lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển và bố trí các điểm tham quan phù hợp với nhu cầu của du khách;

-  Hiểu biết cơ bản tài  chính, kế  toán,  thống kê, marketing,  tâm  lý ứng xử;  các nguyên lý và đặc thù của hoạt động du lịch; tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch; làm cơ  sở  để nghiên cứu sâu về nghiệp vụ quản trị kinh doanh du lịch;

- Vận dụng được các kiến thức chung về lý luận và thực tiễn liên quan đến việc tổ chức và thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch; các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch như quản lý tour du lịch, kinh doanh lữ hành-hướng dẫn, khách sạn-nhà hàng, sự kiện-hội nghị, vui chơi giải trí; quy trình thiết kế, điều hành và triển khai các chương trình du lịch, các sự kiện; quá trình điều hành và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ… tại các đơn vị kinh doanh du lịch...

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1.Kỹ năng cứng

     - Có kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện tốt việc lập kế hoạch, điều phối công việc và giám sát hoạt động trong các đơn vị kinh doanh du lịch – lữ hành;

     - Thực thi các chương trình, các công đoạn phục vụ cho công tác quản trị ở cấp tác nghiệp tại các khách sạn, cơ sở sở lưu trú, công ty du lịch, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện; thực hiện được nghiệp vụ hướng dẫn; thực hiện được việc tư vấn, cung cấp các dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

     - Lập báo cáo cho các công việc chuyên môn về du lịch-dịch vụ: tham mưu, đề xuất về công tác quản lý, điều hành; về kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, sự kiện; xây dựng, thực hiện và kiểm soát hiệu quả các kế hoạch làm việc ở vị trí công tác;

     - Phối hợp xác lập và thực hiện được các bước công việc trong công tác tài chính, kế toán, công  tác quản  trị, các nghiệp vụ kinh doanh cụ  thể đối với một doanh nghiệp kinh doanh du lịch;  thực hiện thành thạo thao tác trong hướng dẫn và bán hàng cho du khách;

2.2.Kỹ năng mềm

     - Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng.

      - Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và giao tiếp có hiệu quả.

     - Kỹ năng giao tiếp, truyền thông và đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh;

     - Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn...

     - Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

     - Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường kinh doanh;

3. Yêu cầu về thái độ

     - Người học có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm cao;

     - Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

     - Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, cư xử đúng mực với cấp trên; nhiệt tình, ham học hỏi, năng động, sáng tạo và có tinh thần tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, có thái độ ứng xử đúng mực với khách hàng;

     - Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và nghĩa vụ với gia đình, xã hội.

        - Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh; sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh du lịch, có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

        - Có khả năng sử dụng được một số phần mềm tin học ứng dụng thông thường để soạn thảo văn bản, thiết lập các phần mềm quản lý đơn vị.. có khả năng can thiệp vào cơ sở dữ liệu thực hiện xuất ra các báo cáo quản trị đặc thù theo yêu cầu; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

        - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

4. Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp

     Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp khách sạn-nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ khu du lịch, vui chơi, giải trí; công ty tổ chức sự kiện; các điểm tham quan du lịch.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

        - Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế;

        - Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN