Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Marketing (TCCN)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312/QĐ-CĐPĐ ngày  20   tháng 7  năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

NGÀNH ĐÀO TẠO: MARKETING

MÃ NGÀNH: 5340116

 

Giới thiệu chương trình         :

Đào tạo nhân viên Marketing trình độ trung cấp  có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức cơ bản về lĩnh vực Marketing, có khả năng giao tiếp, nắm bắt nhạy bén tâm lý khách hàng để vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn, có năng lực tìm hiểu các hiện tượng, quy luật tâm lý và cơ chế hình thành của quy luật tâm lý xảy ra trên thương trường. Có năng lực giúp cho lãnh đạo tổng hợp và đề ra các chính sách kinh doanh thích hợp, đem lại hiệu quả cho đơn vị.

Nội dung chương trình bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu marketing, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ kinh doanh thương mại và các vấn đề khác về quản trị marketing. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh.

Học sinh tốt nghiệp ngành Marketing có khả năng thực hiện các kế hoạch về marketing như kế hoạch phân phối, phát triển thương hiệu, định giá, quảng cáo, khuyến mại, chào hàng, dịch vụ khách hàng tại đơn vị; có thể làm việc ở các vị trí nhân viên tiếp thị, quảng cáo, nhân viên hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực marketing và các công việc khác có liên quan tại các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nhà nước và tư nhân hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan đến marketing.

Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng – an ninh theo quy định đối với hệ trung cấp ; và có thể vận dụng được những kiến thức, hiểu biết này vào thực tiễn cuộc sống, xã hội.

- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực Marketing, có khả năng giao tiếp, nắm bắt nhạy bén tâm lý khách hàng.

- Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh tế, pháp luật kinh tế, kế toán, marketing, quản trị học, thị trường, tâm lý trong kinh doanh.

- Được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bán hàng và quản trị bán hàng, người tiêu dùng, marketing một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, thương mại.

2. Kỹ năng:

2.1. Kỹ năng cứng:

- Có năng lực tìm hiểu các hiện tượng, quy luật tâm lý và cơ chế hình thành của quy luật tâm lý xảy ra trên thương trường.

- Nắm bắt và phân tích nhạy bén tâm lý khách hàng để vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn.

- Nắm bắt được hiện tượng, quy luật tâm lý và cơ chế hình thành của quy luật tâm lý xảy ra trên thương trường.

- Trình bày cách thức hoạch định chính sách sản phẩm.

- Phân tích công tác định giá sản phẩm tại doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch xây dựng hệ thống kênh phân phối, quảng cáo, khuyến mãi, tuyên truyền, marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân.

- Phân tích và phán đoán tình hình thị trường giúp cho lãnh đạo tổng hợp và đề ra các chính sách kinh doanh thích hợp, đem lại hiệu quả cho đơn vị.

2.2. Kỹ năng mềm

- Giao tiếp tốt để vận dụng có hiệu quả trong quá trình tìm hiểu thị trường.

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình môn học.

- Sử dụng kiến thức về kỹ thuật hành chính để soạn thảo văn bản và thực hành soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập và công việc.

          - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

          - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3. Thái độ:

- Yêu ngành, yêu nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

            - Trung thực, lịch sự, văn minh, hiếu khách, nhanh nhẹn, năng động

Sau khi tốt nghiệp ra trường với chức danh cán bộ nghiệp vụ Marketing sản xuất, Marketing thương mại và dịch vụ tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Marketing nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo nâng cao lên Cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành nghề.

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN