Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Kinh doanh Bưu chính viễn thông (TCCN)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312/QĐ-CĐPĐ ngày  20   tháng 7  năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MÃ NGÀNH: 5340104

 

Giới thiệu chương trình:

Đào tạo nhân viên Kinh doanh bưu chính viễn thông trình độ trung cấp  có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức cơ bản về lĩnh vực Bưu chính viễn thông, có khả năng giao tiếp, nắm bắt nhạy bén tâm lý khách hàng để vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn, có năng lực tìm hiểu các hiện tượng, quy luật tâm lý và cơ chế hình thành của quy luật tâm lý xảy ra trên thương trường. Có năng lực giúp cho lãnh đạo tổng hợp và đề ra các chính sách kinh doanh thích hợp, đem lại hiệu quả cho đơn vị.

Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Bưu chính viễn thông có thể làm việc ở bộ phận kinh doanh tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ bưu chính, viễn thông thuộc các thành phần kinh tế.

Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức cơ bản về lĩnh vực Bưu chính viễn thông.

- Hiểu biết và sử dụng thành thạo các thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ Internet.

- Hiểu biết các thể lệ và quy trình kinh doanh, khai thác bưu chính, viễn thông.

- Hiểu biết và có nghiệp vụ khai thác các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

 - Kiểm soát, quản lý quy trình doanh thác đạt hiệu quả kinh tế.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng giao tiếp, nắm bắt nhạy bén tâm lý khách hàng để vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn.

- Có năng lực tìm hiểu các hiện tượng, quy luật tâm lý và cơ chế hình thành của quy luật tâm lý xảy ra trên thương trường.

- Có năng lực giúp cho lãnh đạo tổng hợp và đề ra các chính sách kinh doanh thích hợp, đem lại hiệu quả cho đơn vị.

- Có kỹ năng thực hành chuẩn xác các thao tác về chuyên môn Kinh doanh Bưu chính đã được đào tạo

    - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

    - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3. Thái độ:

- Đào tạo nhân viên Kinh doanh bưu chính viễn thông trình độ trung cấp  có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có trách nhiệm cộng đồng cao, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội.

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Bưu chính viễn thông có thể làm việc ở bộ phận kinh doanh tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ bưu chính, viễn thông thuộc các thành phần kinh tế.

 

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN