Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Kế toán doanh nghiệp (TCCN)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312/QĐ-CĐPĐ ngày  20   tháng 7  năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

 NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MÃ NGÀNH: 5340302

 

Giới thiệu chương trình

          Đào tạo người học có trình độ trung cấp  ngành Kế toán doanh nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, nắm vững các kỹ năng kế toán các phần hành cụ thể trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp. Có khả năng tham gia công tác kế toán, kiểm toán, và phân tích hoạt động kinh doanh. Biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác kế toán.

Học sinh tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp có thể làm việc ở các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

1.Về kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng – an ninh theo quy định đối với hệ trung cấp ; và có thể vận dụng được những kiến thức, hiểu biết này vào thực tiễn cuộc sống, xã hội.

- Có kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trình độ TCCN và học tập nâng cao trình độ.

- Có các kiến thức cơ sở cần thiết, ở mức độ hiểu biết về: Kinh tế chính trị, luật kinh tế, Lý thuyết tiền tệ tín dụng, Lý thuyết thống kê, Lý thuyết tài chính, Nguyên lý kế toán…

          - Có kiến thức chuyên môn của ngành như: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán doanh nghiệp thương mại, Kế toán doanh nghiệp xây lắp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán máy, Thực hành sổ sách kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động kinh tế, Thống kê doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp.

2. Về kỹ năng:

2.1. Kỹ năng cứng:

          - Thực hiện thành thạo quy trình các công việc kế toán thủ công của đơn vị.
          - Thực hiện thành thạo việc ghi sổ kế toán trên máy và các kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp
           - Lập được các Báo cáo kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh.nghiệp.
           - Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.

          - Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

           - Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

- Tính toán các Nghiệp vụ thuế, báo cáo thuế.

2.2. Kỹ năng mềm

- Sử dụng kiến thức về kỹ thuật hành chính để soạn thảo văn bản và thực hành soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.

- Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình môn học.

    - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

    - Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3. Về thái độ:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ nghĩa vụ công dân; tuân thủ pháp luật và ý thức cộng đồng.

- Rèn luyện về đức tính và tác phong, có tinh  thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị trong đời sống kinh tế - xã hội, có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

          - Có sức khỏe tốt để hoàn thành tốt công việc được giao đối với cán bộ Trung cấp .

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập và công việc.

Học xong chương trình này, học sinh có khả năng tham gia công tác kế toán, kiểm toán, và phân tích hoạt động kinh doanh. Có thể làm việc ở các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo nâng cao lên Cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành nghề.

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN