Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Dược (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

 

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: DƯỢC - (Pharmacy)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6720201

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)
 
 

1. Yêu cầu về kiến thức

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và ngành Dược nói riêng.

- Có kiến  thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Hiểu biết về chính trị, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

- Hiểu biết về pháp luật, các chính sách liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng của người bệnh;

- Hiểu biết về Luật Dược và các quy chế chuyên môn để vận dụng trong công tác nghề nghiệp;

- Có kiến thức y - dược học cơ bản để tiếp thu, học tập được kiến thức chuyên môn nghề nghiệp;

- Có kiến thức chuyên môn về sản xuất, kiểm tra chất lượng, bảo quản, phân phối, kinh doanh, tư vấn sử dụng thuốc - mỹ phẩm;

- Có kiến thức về dược lâm sàng để tư vấn cho người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

- Có kiến thức về dược liệu, thực vật, dược học cổ truyền để bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các thuốc có nguồn gốc dược liệu;

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về quản lý, cung ứng;

- Sau khi tốt nghiệp, Dược sĩ cao đẳng có kiến thức và kỹ năng về Dược để đảm nhận công tác thuộc hệ thống Dược sự nghiệp và kinh doanh;

- Có trình độ ngoại ngữ và tin học thành thạo trong giao tiếp và làm việc trong lĩnh vực được đào tạo.

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1.Kỹ năng cứng

- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

- Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao: Tham gia thực hiện một số quy trình sản xuất, quản lý, đảm bảo chất lượng thuốc; tồn trữ thuốc, cung ứng thuốc; tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm...

- Thực hiện được các văn bản pháp quy về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

- Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

2.2.Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh, với đồng nghiệp;

- Lịch sự, hòa nhã và ứng xử văn minh;

- Biết giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh;

- Có phương pháp làm việc khoa học và có tính chuyên nghiệp;

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập;

-    Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

-   Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3. Yêu cầu về thái độ:

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

- Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng cao; có thể lực và trí lực tốt;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp,

          - Coi trọng kết hợp y- dư­ợc học hiện đại với y - d­ược học cổ truyền.

- Có động cơ học tập đúng đắn, khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Dược có khả năng đảm nhận công tác tại các các công ty sản xuất , kinh doanh dược phẩm, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm, các cơ sở y tế có liên quan đến ngành dược; có thể tham gia kinh doanh thuốc.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn (liên thông lên Đại học);

- Có khả năng tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề để hòa nhập vào thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN