Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Điều dưỡng (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 09:08

 

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: ĐIỀU DƯỠNG - (Nursing)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6720301

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)
 

1. Yêu cầu về kiến thức:

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng;

- Có kiến  thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Có kiến thức tổng quát và mô tả được các đặc điểm về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

- Áp dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Giải thích được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, hiểu được các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;

- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản trong trong lĩnh vực chăm sóc, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và nghiên cứu khoa học vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe cộng đồng;

- Hiểu được tâm lý người bệnh và người nhà bệnh nhân;

- Vận dụng được các quy định về luật pháp và chính sách của Nhà nước vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân;

        -  Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có khả năng học tập vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân;

- Hiểu biết luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

- Hiểu rõ 25 chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam trong công việc chăm sóc người bệnh, quản lý điều dưỡng và hành nghề điều dưỡng.

- Hiểu biết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều dưỡng.

- Có trình độ ngoại ngữ và tin học thành thạo trong giao tiếp và làm việc trong lĩnh vực được đào tạo.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

2.1.Kỹ năng cứng:

          - Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;

          - Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;

          - Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện, thực hiện tốt chỉ định của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

          - Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

          - Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

          - Có kỹ năng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;

          - Tham gia tổ chức và  huấn luyện cán bộ điều dưỡng có  trình độ trung cấp và các nhân viên y tế, tham gia các khóa đào tạo liên tục;

                - Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;

          - Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

          - Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.

          - Thực hiện chuẩn năng lực thực hành theo quy định chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam.

2.2.Kỹ năng mềm:

-  Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh, với đồng nghiệp;

- Lịch sự, hòa nhã và ứng xử văn minh;

- Biết giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh;

- Có phương pháp làm việc khoa học và có tính chuyên nghiệp;

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập;

-    Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

-    Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

-    3. Yêu cầu về thái độ:

- Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng cao; có thể lực và trí lực tốt;

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

- Có động cơ học tập đúng đắn, khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng có khả năng đảm nhận công tác điều dưỡng tại các Bệnh viện, các trung tâm y tế, các trạm y tế xã phường và các đơn vị, dịch vụ khám chữa bệnh…

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ:

- Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn (liên thông lên Đại học);

- Có khả năng tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề để hòa nhập vào thực tiễn và tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN