Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Điện tử viễn thông (TCCN)

Thứ năm - 25/08/2018 10:08

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312/QĐ-CĐPĐ ngày  20   tháng 7  năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)
NGÀNH ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

MÃ NGÀNH: 5520224

Giới thiệu chương trình:

          Chương trình đào tạo cán bộ trung cấp  ngành Điện tử dân dụng, chuyên ngành điện tử - viễn thông có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về các nguyên lý kỹ thuật điện tử - viễn thông; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực điện tử viễn thông.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể tham gia công tác tại các xí nghiệp điện tử, viễn thông, đài phát thanh - truyền hình, công ty tư vấn, thiết kế mạng viễn thông như: truyền dẫn, truyền số liệu; các công ty: điện thoại, thông tin di động, sản xuất thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế vi mạch, thiết bị mạng viễn thông

Có khả năng tiếp tục học liên thông Cao đẳng, Đại hoc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông như: Điện tử, Viễn thông, Quản lý mạng viễn thông, ¼ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực điện tử, viễn thông.

Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:

1.     Kiến thức

Có kiến thức về nguyên lý, các phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống kỹ thuật, công nghệ điện tử viễn thông như: hệ thống kỹ thuật điện tử tương tự, hệ thống điện tử số, hệ thống thông tin quang, hệ thống viba, hệ thống chuyển mạch và áp dụng các kỹ thuật này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử ứng dụng trong viễn thông.

Có kiến thức và biết áp dụng các kỹ thuật viễn thông như: ghép kênh, trải phổ, anten truyền sóng, chuyển mạch, truyền dẫn, truyền số liệu và áp dụng các kỹ thuật này để phân tích hoạt động và vận hành bảo dưỡng các thiết bị tương ứng.

2.     Kỹ năng

Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống điện tử, viễn thông, hệ thống chuyển mạch, truyền số liệu, truyền dẫn thông tin quang, truyền dẫn vi ba, thông tin vệ tinh.

Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý mạng viễn thông. Thiết kế và quản lý mạng máy tính, mạng truyền số liệu.

Thiết kế mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống quản lý và truyền thông tin như tổng đài nội bộ, tổng đài kỹ thuật số dung lượng nhỏ.

Thiết kế, đề xuất các giải pháp hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp.

Phân tích và xử lý các tình huống thực tiễn trong khi vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, viễn thông.

    Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

    Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3.     Thái độ

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc theo nhóm, khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4.     Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Các xí nghiệp điện tử, viễn thông, đài phát thanh - truyền hình, công ty tư vấn, thiết kế mạng viễn thông như: truyền dẫn, truyền số liệu; các công ty: điện thoại, thông tin di động, sản xuất thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế vi mạch, thiết bị mạng viễn thông

5.     Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng tiếp tục hoc liên thông Cao đẳng, Đại hoc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông như: Điện tử, Viễn thông, Quản lý mạng viễn thông, ¼ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực điện tử, viễn thông.

 


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN