Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Công nghệ thông tin (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 09:08


CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Information Technology)

 TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6480201

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

 

1. Yêu cầu về kiến thức:

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

- Có kiến  thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Hiểu biết căn bản về kiến thức cơ sở ngành: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học  tập các môn chuyên ngành,  tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;

- Có kiến  thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về  lĩnh vực công nghệ thông tin như: Hệ thống mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu, Lập trình  hướng đối tượng, Thiết kế Web....

- Có đủ kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế các ứng dụng Web, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; có kỹ năng lập trình và phát triển các ứng dụng đa phương tiện.

2. Yêu cầu về Kỹ năng:

2.1.Kỹ năng cứng

-  Mô tả và áp dụng các công nghệ và sử dụng các phương pháp thích hợp để trợ giúp người dùng hay một tổ chức đạt được mục tiêu họat động của mình;

-  Quản lý các tài nguyên công nghệ thông tin của doanh nghiệp;

-  Có khả năng tiếp cận, đánh giá các công cụ của công nghệ mới cho doanh nghiệp;

- Tiếp cận nhanh chóng, vận hành khai thác, bảo trì và phát triển hạ tầng CNTT cho các cơ quan, đơn vị; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực CNTT; quản lí các dự án CNTT;

-    Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

-    Kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành điện, điện tử thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học...

- Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và lập trình, triển khai các ứng dụng phần mềm trên các môi trường Windows và Internet, triển khai các dự án phần mềm trong giai đoạn hiện nay

2.2. Kỹ năng mềm

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, có phương pháp tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet;

-    Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

-    Kỹ năng giải quyết vấn đề, vấn đề đặt ra trong ngành thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học...

- Có kĩ năng làm việc nhóm; có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

-    Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

-    Kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học...

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh; sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin;

-    Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

3. Yêu cầu về thái độ:

- Người học có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm cao;

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, cư xử đúng mực với cấp trên;

- Nhiệt tình, ham học hỏi, năng động, sáng tạo và có tinh thần tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu công việc;

- Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và nghĩa vụ với gia đình, xã hội.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

 - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin có thể làm việc tại các trung tâm tin học, các trung tâm phần mềm, các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế;

- Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn (liên thông lên Đại học);

- Có khả năng tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề để hòa nhập vào thực tiễn sản xuất và tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN