Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử (Cao đẳng)

Thứ năm - 25/08/2018 09:08

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (Electrical and Electronics Engineering Technology)

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6510303

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 312 /QĐ-CĐPĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017
  của Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

 

1. Yêu cầu về kiến thức:

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

- Có kiến  thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất, quản lý kính tế trong xí nghiệp điện;

- Có kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, các công trình dân dụng;

- Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực công nghệ kĩ thuật điện, điện tử. Am hiểu công nghệ tiên tiến về các thiết bị điện và hệ thống điện;

- Ứng dụng kiến thức đã học nhằm khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện- điện tử.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

2.1.  Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng cơ bản về lắp đặt các thiết bị điện trong nhà; sửa chữa lắp đặt các trang bị điện trong các máy gia công cơ khí; sửa chữa lắp đặt các hệ điều khiển cho các thiết bị điện.

-    Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện - điện tử;

-    Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện - điện tử và chuyển giao công nghệ;

-    Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ;

-    Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện – điện tử;

-    Có kiến thức cơ bản để vẽ và đọc các bản vẽ về mạch điện.

-    Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc;

-    Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về điện - điện tử.

2.2. Kỹ năng mềm:

-    Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

-    Kỹ năng giải quyết vấn đề, vấn đề đặt ra trong ngành điện, điện tử thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học...

-    Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

-    Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương

3. Yêu cầu về thái độ:

-    Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, thể hiện ý thức công dân và ý thức xã hội, tham gia bảo vệ môi trường và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong khả năng tình huống cho phép. .

-    Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và nghĩa vụ với gia đình, xã hội;

-    Yêu nghề, có hoài bão lập nghiệp và ý thức học tập suốt đời;

-    Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

-    Có ý thức trách nhiệm công dân và bảo vệ môi trường.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-    Kỹ thuật viên, phụ trách các công việc liên quan đến phần điện trong các xí nghiệp công nghiệp hoặc trong các công ty Điện lực, công ty Xây lắp điện;

-    Xây lắp, vận hành, bảo trì các thiết bị và hệ thống điều khiển và tự động hóa, hệ thống điện, điện công nghiệp, điện tử;

-    Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành điện- điện tử;

-    Làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực điện-điện tử;

-    Tự phát triển doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực điện- điện tử.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ:

-    Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông đại học hoặc hệ hoàn chỉnh đại học của các trường Đại học.

-    Sinh viên có khả năng chuyển đổi chuyên ngành hoặc học thêm chuyên ngành thứ 2 phù hợp với ngành đào tạo

-    Có khả năng tự học để thích ứng với các thay đổi của công nghệ trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN