Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Nghiệp vụ Văn thư-Lưu trữ

Thứ năm - 15/01/2011 01:01

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành/nghề: Văn thư – Lưu trữ

Mã ngành/nghề:  5320302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

 

1.1. Mục tiêu chung:

          Đào tạo cán bộ trung cấp ngành Văn thư Lưu trữ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm và vận dụng kiến thức chuyên môn về công tác văn thư, lưu trữ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo giải quyết những vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành được đào tạo góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

12.1. Kiến thức:

-  Nắm vững kiến thức về chính trị, tin học cơ bản, pháp luật đại cương, giáo dục thể chất;  Kỹ năng giao tiếp, tổ chức cơ quan nhà nước, lịch sử Việt Nam, tiếng Việt thực hành, tâm lý học quản lý, thông tin tư liệu.

- Nêu được các khái niệm cơ bản về công tác văn thư; những yêu cầu, nội dung tổng quát của công tác văn thư;

- Trình bày được các quy trình nghiệp vụ của công tác văn thư: Quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi; quy trình quản lý và giải quyết văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức; các quan hệ pháp luật hành chính, chủ thể pháp luật hành chính nhà nước, thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước.

- Phân biệt được các loại văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thể thức và quy định hiện hành về kỹ thuật trình bày thể thức văn bản quản lý nhà nước; Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Có kiến thức cơ bản về tin học trong soạn thảo, quản lý văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng.

- Trình bày được nội dung và phương pháp xác định giá trị, thu thập bổ sung, phân loại, chỉnh lý, thông kê, xây dựng công cụ tra cứu, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Hiểu rõ các loại hình tài liệu lưu trữ và phương pháp quản lý đối với từng loại hình tài liệu lưu trữ.

- Biết quản lý và tổ chức ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào nghiệp vụ lưu trữ.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các qui định của nhà nước về công tác lưu trữ.

- Thành thạo các qui trình nghiệp vụ như: thu thập bổ sung và xác định giá trị tài liệu, chỉnh lý và xây dựng công cụ tra tìm tài liệu, thống kê, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả.

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị trong kho lưu trữ và sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công tác lưu trữ.

1.2.2. Kỹ năng:

- Thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, kiểm tra, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ;

-  Thực hiện soạn thảo văn bản; quản lý và giải quyết văn bản đi, đến, văn bản nội bộ, văn bản mật; lập hồ sơ và quản lý con dấu của cơ quan; phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Có kỹ năng thực hiện các thủ tục quản lý hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, tài nguyên - môi trường, hành chính tư pháp, quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng; truy cập và khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và công tác văn thư; tiếp cận sử dụng được phần mềm quản lý văn bản; sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 - Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ tại Văn phòng hoặc Phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp;

- Cán bộ, nhân viên tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia, lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN