Tỷ số bóng đá việt nam - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Quản trị kinh doanh

Thứ năm - 01/12/2010 09:12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên ngành/nghềQuản trị kinh doanh

Mã ngành/nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

 

1.1. Mục tiêu chung:

          Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tự tìm việc làm, nâng cao dần và ổn định thu nhập. Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, cụ thể:

1.2.1. Kiến thức:

- Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề quản trị kinh doanh;

- Nắm được qui trình nghiên cứu thị trường; qui trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp (DN)...

- Giải thích được nội dung các công việc sản xuất, tài chính, marketing...

- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm và phương pháp đo kiểm của từng loại sản phẩm trong DN;

- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các thông tin nghiên cứu thị trường, các sản phẩm trong quá trình sản xuất...

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi DN tham gia vào các quá trình hội nhập, thị trường chứng khoán...

1.2.2.Kỹ năng:

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, phân tích, lãnh đạo và kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tạo lập và phát triển doanh nghiệp mới;

- Lập và triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các vấn đề quản trị doanh nghiệp;

- Có khả năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp;

- Kỹ năng giao tiếp, truyền thông và đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh;

- Sử dụng thành thạo công cụ tin học và các phầm mềm chuyên ngành quản trị như phần mềm SPSS, phần mềm quản trị hệ thống thông tin quản lý;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác quản trị ở các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lí Nhà nước, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội; các đơn vị hành chính, ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất;

- Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các cơ sở đào tạo.

- Làm nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên trong các công ty, nhà máy ở mọi lĩnh vực.

 

- Làm giám sát khu vực, vùng, đại diện sale cho khu vực, vùng.


TÌM KIẾM:
NGÀNH ĐÀO TẠO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Tư vấn trực tuyến 1
  • Tư vấn trực tuyến 3
THĂM DÒ Ý KIẾN